دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار 1389، صفحه 1-146 
5. اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

صفحه 58-71

10.22092/ijwpr.2011.117108

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم


11. بررسی استفاده از ضایعات کاغذ کارتن کهنه و خرده‌چوب صنوبر در ساخت تخته‌خرده‌چوب

صفحه 138-150

10.22092/ijwpr.2011.117156

امیر اشراقی؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ امیر نوربخش؛ بهزاد بازیار؛ محمد طلایی پور