نویسنده = امیر لشگری
تعداد مقالات: 12
1. برآورد غیرمخرب مقاومت خمشی و مقایسه با مقاومت خمشی استاتیک در چوب دو گونه کاج و راش

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-166

10.22092/ijwpr.2019.125019.1519

شهرزاد عمرانی قهجاورستانی؛ امیر لشگری؛ مهران روح نیا


2. بررسی واکنش های روانی و عاطفی به رنگ دکوراسیون محیط زندگی و کار..

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 134-139

10.22092/ijwpr.2019.125008.1518

امیر لشگری؛ سیده زهرا هاشمی؛ بابک رنجبر


3. روش غیر مخرب ترموگرافی در ارزیابی دانسیته گونه های بلوط بلند مازو و راش

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-99

10.22092/ijwpr.2019.124574.1511

پرستو مجدآبادی فراهانی؛ مهران روح نیا؛ امیر لشگری


4. بررسی سفتی ساختار خرپاهای چوبی به روش عناصر محدود

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-82

10.22092/ijwpr.2017.107116

اخسان کتابی؛ امیر لشگری


5. بررسی تاثیر نوع اتصال بر روی توزیع تنش و نحوه شکست سازه صندلی به روش عناصر محدود

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 106-117

10.22092/ijwpr.2017.107127

سهیلا زمانی نسب؛ امیر لشگری؛ آژنگ تاج دینی


6. تأثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام/پلی‌پروپیلن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 654-671

10.22092/ijwpr.2014.4442

امیر لشگری؛ ایوب عشقی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ آژنگ تاجدینی


7. بررسی تأثیر کاهش دانسیته تخته خرده‌چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی‎های تخته خرده‌چوب

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 463-475

10.22092/ijwpr.2013.3414

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر لشگری


10. بررسی مقاومت خمشی اتصال‌های تی شکل پیچ در اتصال‌های مبلمان

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 536-544

10.22092/ijwpr.2012.116171

امیر لشگری؛ پیمان سینمبری