دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 48، پاییز 1393، صفحه 343-501 
6. بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده‌چوب

صفحه 399-410

10.22092/ijwpr.2014.6248

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ مصطفی کهن ترابی


14. ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

صفحه 484-492

10.22092/ijwpr.2014.7621

فرزانه شیرعلیزاده؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ محمد لایقی؛ سعید مهدوی