نویسنده = احمد جهان لتیباری
تعداد مقالات: 52
1. تاثیر پیش‌هیدرولیز بر روی لیگنین‌زدایی چوب ممرز

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-369

10.22092/ijwpr.2018.120886.1465

عبدالرحیم محب علیان؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج‌دینی؛ شادمان پورموسی


2. توسعه فناوری توموگرافی درخت سرپا: مطالعه موردی: درختان شهرستان کرج

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 100-111

10.22092/ijwpr.2017.115825.1441

مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ بهزاد بهنام؛ جمشید زرین مهر؛ مصطفی کهن ترابی؛ نگین منوچهری؛ آژنگ تاج دینی


7. تاثیر ویژگی سطح الیاف بر مقاومت‏های چند سازه پلی پروپیلن – الیاف سلولزی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 183-193

10.22092/ijwpr.2015.12928

شهرام بادامچی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ سید جواد سپیده دم


8. مقایسه عملکرد ترکیب عامل فعال سطحی و صابون برجوهر زدایی کاغذ باطله

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 26-36

10.22092/ijwpr.2015.11902

احمد جهان لتیباری؛ رضا جمالی؛ مهران روح نیا


9. تأثیر نانو دی اکسیدتیتانیوم بر ویژگی‌های پساب حاصل از بازیافت کاغذ کنگره‌ای کهنه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 526-237

10.22092/ijwpr.2014.8457

سهیل امیری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم


10. مطالعه تاثیر تورق و سطح چسب گذاری بر مدول الاستیسیته و مدول برشی چوب صنوبر توسط آزمون غیرمخرب ارتعاش

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 550-560

10.22092/ijwpr.2014.8458

احسان حاجی رفیعی ها؛ مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی


11. بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده‌چوب

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 399-410

10.22092/ijwpr.2014.6248

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ مصطفی کهن ترابی


12. تأثیر شرایط خشک کردن چوب راش بر pH، ظرفیت بافرکنندگی و مقاومت اتصال آن با رزین اوره- فرمالدهید

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 275-286

10.22092/ijwpr.2014.5690

امیر زمانی؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ ابوالفضل کارگرفرد


13. تأثیر مقدار لیگنین الیاف بر ویژگی‌های مکانیکی چند‌سازه الیاف چوب – پلی‌پروپیلن

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

10.22092/ijwpr.2014.4914

پوریا رضایی نیارکی؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا


14. بررسی شاخص‌های مؤثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 205-223

10.22092/ijwpr.2013.2776

آژنگ تاج دینی؛ امیر حسین تقدسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری؛ وحید رضا صفدری


17. بررسی ویژگی‏های خمیرکاغذ رنگ‏بری شده سودا – اکسیژن از کارتن کنگره‏ای کهنه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 256-266

10.22092/ijwpr.2012.117065

وحید دلنواز؛ احمد جهان لتیباری؛ احمد میرشکرایی؛ سید جواد سپیده دم


18. ارزیابی ویژگی‌های بلوک‌های چوب-‌ سیمان ساخته شده از خاک‌اره

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 294-305

10.22092/ijwpr.2012.117068

علی اکبر عنایتی؛ حسین ناظرانی هوشمند؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ سهراب رحیمی


20. برآورد هم زمان توابع عرضه و تقاضای مقوای کنگره‌ای و پیش‌بینی میزان آتی آنان در ایران

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 256-270

10.22092/ijwpr.2011.117184

امیر توکلی؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا؛ احمد جهان لتیباری


21. اثر طول الیاف بر روی ویژگی‌های مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک (پلی‌پروپلین)

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 187-200

10.22092/ijwpr.2010.117282

فرشید بسیجی؛ وحیدرضا صفدری؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش


22. بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت‌های آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 275-290

10.22092/ijwpr.2010.117314

معراج شرری؛ احمد جهان لتیباری؛ غلامرضا رفیعی؛ احمد میرشکرایی


23. بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-127

10.22092/ijwpr.2010.117272

محمد احمدی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ سحاب حجازی


24. بررسی تأثیر شدت پخت بر روی ویژگیهای مکانیکی خمیرکاغذ سودا از باگاس

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 275-284

10.22092/ijwpr.2009.117384

امید حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری