دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مدیریت و اقتصاد چوب
تاثیر توانمندی های بازاریابی، نوآوری و یادگیری کارکنان بر عملکرد شرکت های مبلمان چوبی اداری

امیر رضا طاهری؛ عباس تمجیدی؛ آژنگ تاج دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.357201.1706

چکیده
     سابقه و هدف: سازمانها برای افزایش عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی به شاخص های  بازاریابی، نوآوری و یادگیری  وابسته است. با بهره گیری از توانمندی های مناسب بازاریابی و نوآوری ، علاوه بر سودآوری و مزیت رقابتی ، طولانی شدن چرحه حیات محصول و پایداری در صحنه رقابت برای سازمانها فراهم می شود.تغییرات سریع ئر فناوری های تولیدی لزوم ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور

میثم مهری چروده؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی؛ عباس تمجیدی؛ وحید رضا صفدری

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 12-26

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.357861.1711

چکیده
  سابقه و هدف: سازمان‌های صنایع سلولزی با بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها سعی دارند برای انجام فرایندهای اصلی تولید و ارائه خدمات خود به مشتریان، راهبرد‌های مناسبی را پایه‌ریزی کنند. نگرانی‌های زیست‌محیطی، کمبود انرژی، کاهش منابع طبیعی و افزایش رقابت در بین سازمان‌ها سبب شده است بررسی زنجیره تأمین پایدار از نظر هزینه برای موفقیت ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی

سینا محمدی نعمت آباد؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج‌دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشگری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2021.356457.1699

چکیده
  هدف کاربردی از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مولفه های پایداری تولید در صنعت کارتن سازی با روش تجزیه و تحلیل کیفی است. با مطالعه وبررسی منابع در دسترس تعداد هفت مولفه اصلی تأثیر گذار بر پایداری تولید در صنعت کارتن سازی به نام های قوانین و مقررات، اقتصادی، زیست محیطی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی ، مواد و محصول و 43 زیر مولفه شناسایی ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر تیمار حرارتی و اشباع با اسید بوریک در ویژگی‌ها و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج رادیاتا

رضا جزایری؛ رضا حاجی‌حسنی؛ صدیقه نظری

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.354896.1686

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر تیمار آب‌گرمایی به همراه اسیدبوریک بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به آتش چوب دو گونه صنوبر (Populus nigra) و کاج رادیاتا (Pinus radiata) بود. در این مطالعه برای تیمار آب‌گرمایی از دو زمان 60 و 90 دقیقه با دو درجه حرارت ○C150 و ○C180 و برای تیمار اشباع از اسید بوریک با غلظت‌های 1, 3 و 5 درصد محلول در آب استفاده ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی

آژنگ تاج دینی؛ احمدرضا اسکندری؛ شادمان پورموسی

دوره 34، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 167-179

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125235.1522

چکیده
  درتحقیق حاضر به بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی پرداخته شده است. جامعه آماری را در این تحقیق کلیه مشتریان مبلمان چوبی خانگی در بازار مبل یافت آباد ‌تشکیل می دادند که 385نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی- مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از انجام تحقیقات و بررسی های ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تحلیل موانع صادرات مبلمان در ایران با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

فرزاد حقیقی‌راد؛ امیررضا ابطحی؛ امیرمهیار ترابی

دوره 34، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 180-192

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125166.1520

چکیده
  در این مقاله موانع صادرات مبلمان از ایران شناسایی شده و با استفاده از متدولوژی ساختاری تفسیری رتبه بندی شده اند. به منظور شناسایی موانع صادرات ابتدا پیشینه پژوهش بررسی و لیستی از موانع استخراج شد. سپس با تعدادی از خبرگان در حوزه تولید و فروش مبلمان مصاحبه هایِ عمیق و نیمه ساخت یافته برگزار شد. از ادغامِ لیست حاصل از مطالعاتِ نظری و ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثرات استفاده از آفت‌کش‌های معمولی و میکروکپسوله بر ویژگی‌های پوشش‌های چوب و سرعت رشد کپک در آنها

سیدمحمود میری؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ علی عبدالخانی؛ داود افهامی سیسی

دوره 34، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.123839.1499

چکیده
  DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.45.66.1.1575.1575 در این تحقیق، سرعت رشد کپک بر روی پوشش‌های پلی یورتان و دیترول حاوی دو نوع آفت‌کش طبیعی (اسانس آویشن شیرازی) و سنتزی (3-ید2-پروپینیل-N بوتیل کربامات،IPBC) که به دو صورت معمولی و میکروکپسوله شده به ترکیب آنها اضافه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. سنتز میکروکپسول‌ها با پوسته پلیمری متیل متاکریلات با استفاده از روش ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
آنالیز حرارتی به روش‌های TGA و DTA چوب پلیمرحاصل از فورفوریلاسیون دوگونه راش و نراد

آیسونا طلائی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 501-510

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.122690.1486

چکیده
                                                                                                  DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.501.65.4.1570.1583 تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل حرارتی چوب‌های فورفوریل‌دار شده حاصل از گونه راش (Fagus orientalis) و نراد (Abies alba) انجام گرفت. در ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی تاثیرمیزان رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی شفاف پوشه‌های سیلر- نیم پلی استر و پلی اورتان اعمال شده به سطح چوب

انوشه فاضلی؛ محمد غفرانی؛ فاطمه حسنی خورشیدی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 511-521

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.122224.1478

چکیده
                                                                                                 DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.511.65.4.1576.1576 درتحقیق حاضر تاثیر رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی پوشش‌های شفاف در سطوح سیلر– نیم-پلی‌استر و سیلر– پلی‌اورتان از ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های دولتی و خصوصی مبلمان

امید حسین زاده

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 522-530

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.122795.1488

چکیده
                                                                                                     DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.522.65.4.1576.32 با توجه به رقابت شدید، تغییرات سریع، نیازهای جدید کارکنان و مشتریان و اصلاح شیوه‌های مدیریت سنتی برای استفاده بهینه ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تعیین و ارزیابی معیارهای مؤثر بر انتخاب و خرید مقوای کنگره‌ای در واحدهای کارتن‌سازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مصطفی براتی یوسف آبادی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ عبدااله بریمانی

دوره 33، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 544-552

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2019.122257.1479

چکیده
                                                                                               DOR:98.1000/1735-0913.1397.33.553.65.4.1578.1610 شناخت بازار به‌منظور به دست آوردن موقعیت مناسب، در نظام جدید تولید بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گسترش بازار و ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تاثیر نانو ولاستونیت بر مقاومت به آتش و چسبندگی پوشش آکریلیک پایه آب در سطح چوب

حسین رنگ آور؛ سعید خجسته خسرو؛ مسعود تقی پور جاوی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 166-178

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.114552.1429

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر افزودن نانو ذرات ولاستونیت (casio3) به پوشش آکریلیک پایه آب بر قابلیت مقاومت به آتش و مقاومت چسبندگی پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ولاستونیت با غلظت‌های 5/0، 5/1 و 5/2 درصد وزنی نسبت به جرم خشک پوشش آکریلیک با آن مخلوط شد. برای تثبیت نانو ذرات در بستر پوشش از دستگاه اولتراسونیک استفاده گردید. فرایند پوشش دهی نمونه‌ها ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری مبلمان کلاسیک با فرایند تحلیل شبکه‌ای (مطالعه موردی استان تهران)

محمد غفرانی؛ زهرا محمد مرادی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 179-195

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.110766.1420

چکیده
  در دنیای ناپایدار اقتصادی امروز، تولید پایدار و افزایش سطح کمی و کیفی محصولات، جهت حفظ بقاء و رقابت پذیری در بازار داخلی و خارجی الزامی‌ست. بگونه‌ای که در صورت عدم توجه، امکان رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ایی و بین المللی وجود نخواهد داشت. بدین جهت در این پژوهش، با بهره‌مندی از نظرات متخصصین و تولیدکنندگان خبره این صنعت مبلمان ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثرگذاری پیمانهای سیاسی و رویدادهای داخلی و منطقه ای بر تجارت چوب (مطالعه موردی: ایران، روسیه و کشورهای عضو پیمان ورشو)

مرضیه عباسی؛ کامران عادلی؛ زهرا زمانی؛ پروین دشتی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 50-62

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.114498.1426

چکیده
  تجارت بین الملل سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است، مسئله تنظیم روابط اقتصاد خارجی سهم بالایی در مذاکره های سیاسی کشورها دارد، رویدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی از جمله پیمان های سیاسی و اقتصادی بر تجارت کشورها تاثیر بسزایی دارد. جنگل‌ها در سراسر جهان مقادیر زیادی چوب تولید می‌کنند و تجارت محصولات آن در سراسر ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی پوسیدگی در چوب صنوبر و راش با استفاده از روش غیرمخرب اشعه ایکس

محراب مدهوشی؛ وجیهه موجریان گلوگاهی؛ محمد رضا ماستری فراهانی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 112-121

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.114642.1431

چکیده
  مطالعات رادیوگرافی یکی از روش‌های غیرمخرب برای ارزیابی کیفی چوب‌آلات ساختمانی به‌منظور آشکارسازی عیوب آن به سبب تخریب طبیعی می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی معایب چوب صنوبر دلتوئیدس و راش ناشی از پوسیدگی با استفاده از روش غیرمخرب اشعه X انجام شد. برای هر گونه از نمونه‌های رنگ نشده (فاقد پوشش) و رنگ شده با سیلر و کیلر (پوشش داده ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اثر اصلاح گرمایی بر ساختار شیمیایی و فیزیکی راش ایرانی (Fagus Orientals) و افرا پلت (Acer Velutinum)

فروغ دستوریان؛ فائزه فرهادی؛ فهیمه حسین زاده؛ سید مجید ذبیح زاده

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 142-154

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2018.116213.1445

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اصلاح گرمایی بر ساختار شیمیایی و خواص فیزیکی چوب راش ایران و افرا پلت انجام شد. نتایج طیف‌سنجی زیر قرمز نشان داد که اصلاح گرمایی موجب کاهش گروه‌های هیدروکسیل گردید و این اثر با افزایش دما تا 175 درجه سانتی‌گراد محسوس‌تر شد. اصلاح در دمای 190 درجه سانتی‌گراد به افزایش گروه‌های هیدروکسیل نسبت به نمونه شاهد ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی اثر هوازدگی طبیعی باگاس بر ویژگی های مختلف محصول نهایی در کارخانه کاغذ پارس

میثم خلیلیان شلمزاری؛ محمد علی سعادت نیا؛ حمید رضا پیرایش

دوره 32، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 509-517

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109270.1386

چکیده
  این تحقیق به بررسی تاثیر کهنگی طبیعی حاصل از شرایط بد آب و هوایی جنوب ایران بر کیفیت ماده لیگنوسلولزی باگاس در کارخانه کاغذسازی پارس پرداخته است. لذا نمونه هایی از سطح توده باگاس انبار شده در یارد کارخانه کاغذ پارس طی دوره های زمانی تازه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله و 5 ساله تهیه و برای ارزیابی تغییرات مربوط به رنگ، ترکیبات شیمیایی و مقاومت ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی‌اورتان با استفاده از ترکیبات سیلانی به روش سل‌ژل‌

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ علی عبدالخانی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 322-333

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.108093.1367

چکیده
  در این تحقیق بهبود مقاومت چسبندگی پوشش‌های آلکیدی و پلی اورتان بر روی چوب صنوبر (Populus nigra) با استفاده از پوشش میانی نانو سیلانی به روش سل‌ژل برای کاربرد در فضای باز مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌هایی به ابعاد 2×10×15 میلیمتر مطابق با استاندارد 5-927 EN بریده شد. پس از اصلاح سطح نمونه‌ها با پوشش سل‌ژل تترا اتوکسی سیلان، ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ‌های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محمد محمدی پور؛ محسن محمدی آچاچلویی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 345-358

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.113143

چکیده
  آثار‎ ‎کاغذی به دلیل ماهیت آلی خود بیشتر موردحمله‌ی عوامل بیولوژیکی مثل قارچ‌ها، باکتری‌ها و حشرات قرار می‌گیرند. ‏در آرشیوها معمولاً بیشترین نوع تخریب بیولوژیکی کاغذ، به قارچ‌ها مربوط می‌شود. اهمیت حفاظت آثار کاغذی باعث شده تا ‏روش‌های متفاوتی در قارچ ‌زدایی این آثار بکار گرفته شود. روش ضدعفونی شیمیایی یکی از پرکاربردترین ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی آزمایشگاهی اثرات هم افزایی (سینرژیک) مخلوط های آفت کش های آلی، مواد کیلیت کننده فلز و آنتی اکسیدان در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید رنگین کمان

لطیف نظری؛ سید خلیل حسینی هاشمی

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 422-435

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.114464.1424

چکیده
  در این تحقیق اثرات مستقل و متقابل آفت کش های آلی پروپیکونازول، تبوکونازول و کلروتالونیل با کیلیت کننده فلز اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) و آنتی اکسیدان هیدروکسی تولوئن بوتیل دار (BHT) در غلظت های مختلف 50، 150، 250، 350 و ppm 450 در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید رنگین کمان (Trametes versicolor) مورد آزمون قرار گرفت. در زیر هود لامینار، به میزان 25 میلی ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اصلاح چوب پالونیا بادی ‌متیلول دی هیدروکسی اتیلن‌‌اوره اصلاح‌شده (mDMDHEU) و بررسی تأثیر آن بر برخی ویژگی‌های فیزیکی

محمد هادی رضوانی؛ آیسونا طلائی؛ حسینعلی رجبی چم حیدری

دوره 32، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 436-449

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.110668.1415

چکیده
  یکی از راه‌کارهای مهم افزایش گستره کاربرد اصلاح خواص چوب، بهرهگیری از گروه‌های عاملی فعال در ساختار چوب یا به اصطلاح آغشته ‌کردن با ترکیبات N- متیلول است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب پالونیا پس از اصلاح با رزین دیواره‌ای Polycrease ECR، به‌ نام‌ دی متیلول دی هیدروکسی اتیلن‌ اوره اصلاح‌ شده (mDMDHEU) بود. نمونه‌های آزمون ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
اولویت‌بندی صنایع فرآوری چوب صنوبر در استان کردستان با هدف بهسازی زنجیره ارزش چوب صنوبر

سمیرا پربار؛ امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 181-192

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109576

چکیده
  صنایع چوب به منابع فراوان ماده اولیه چوبی نیاز دارند و این صنایع با رویکرد مصرف چوب صنوبر، می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی ادامه دهند. با توجه به وسعت و اهمیت صنوبرکاری و نقش آن در اقتصاد استان کردستان، مطالعه در زمینه بررسی زنجیره ارزش آن ضروری است. از آنجایی که بهبود زنجیره ارزش صنوبر عاملی برای توسعه زراعت آن است، در این پژوهش با ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
بررسی اثر کهنگی تسریع شده بر مقاومت چسبندگی شفاف‌پوشه های نیم پلی‌استر و پلی‌اورتان اعمال شده در گونه های افرا و کاج

فاطمه حسنی خورشیدی؛ مهدی عمادی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109580

چکیده
  در این پژوهش تاثیر کهنگی تسریع شده بر مقاومت چسبندگی شفاف ‌پوشه های نیم پلی استر و پلی‌اورتان در گونه‌های افرا(acer)با PH6از منطقه ی شمال کشور و سوزنی برگ کاج(pinus) با PH 5.5 از چوب های وارداتی کشور روسیه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از نمونه های با ابعاد 12×110×550 میلی‌متری خشک شده استفاده شد. همچنین از سیلر به عنوان ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
تهیه نانوکریستال سلولز از آلفا سلولز و بهینه سازی شرایط ساخت آن

آذر حقیقی پشتیری؛ مهدی جنوبی؛ علی نقی کریمی

دوره 32، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 300-310

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.109579

چکیده
  نانوکریستال سلولز (CNC) گروه جدیدی از مواد سلولزی است که طی دو دهه اخیر در حوزه‌های تحقیقاتی گوناگون کاربردهای وسیعی یافته است. این نانو ذرات اغلب از طریق هیدرولیز اسیدی ترکیبات سلولزی از قبیل چوب، پنبه، نشاسته و ... تهیه می‌شوند. هدف اصلی این تحقیق، یافتن شرایط بهینه برای ساخت سوسپانسیونی کلوئیدی پایدار در آب از نانوکریستال سلولز حاصل ...  بیشتر

مدیریت و اقتصاد چوب
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب اصلاح شده با فرآیند بخارگرمایی

رضا حاجی حسنی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی؛ پرویز ناوی

دوره 32، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2017.107597

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اصلاح بخارگرمایی(Hygro-Thermal Treatment) چوب صنوبر(Populus deltoides) بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آن انجام گرفت. در این بررسی تیمار بخارگرمایی در دماهای 130، 150 و 170 درجه سانتی‌گراد و برای مدت زمان‌ ماندگاری صفر، 20 و 40 دقیقه انجام شد. آزمون‌های فیزیکی؛ شامل اندازه‌گیری افت وزن و کلاپس ناشی از تیمار، تغییرات دانسیته، ...  بیشتر